حسب فرمایش مدیر محترم مدرسه شهیدین (ره) در طول ماه مبارک امسال به جز جمعه ها بحثی قرآنی تحت عنوان «کلماتٌ و نکات» از سوی ایشان ضبط و ارائه خواهد شد. موضوع برنامه بحث هایی کوتاه و پراکنده از برخی کلمات و نکات قرآنی است.

لازم است طلاب محترم هنگام اجرای این برنامه قرآنی حتما با وضو بوده و قرآن کریم و وسیله یادداشت با خود همراه داشته باشند تا چنانچه نکته ای نیاز به یادداشت کردن دارد ثبت نمایند.

 فایل های صوتی این برنامه به مرور در این صفحه قرار می گیرند: 

 جلسه اول - ۱۳۹۹/۲/۶ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۵.۰۴ MB]

  جلسه دوم - ۱۳۹۹/۲/۷ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۶.۶۴ MB]

 

 جلسه سوم - ۱۳۹۹/۲/۸ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۵.۹۶ MB]

  جلسه چهارم - ۱۳۹۹/۲/۹ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۶.۲۸ MB]

  

 جلسه پنجم - ۱۳۹۹/۲/۱۰ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۴.۹۰ MB]

 جلسه ششم - ۱۳۹۹/۲/۱۱ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۵.۶۳ MB]

   

 جلسه هفتم - ۱۳۹۹/۲/۱۳ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۶.۴۸ MB]

جلسه هشتم - ۱۳۹۹/۲/۱۴ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۴.۸۸ MB]

    

جلسه نهم - ۱۳۹۹/۲/۱۵ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۵.۴۶ MB]

 جلسه دهم - ۱۳۹۹/۲/۱۶ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۵.۹۶ MB]

     

جلسه یازدهم - ۱۳۹۹/۲/۱۷ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۴.۷۱ MB]

 جلسه دوازدهم - ۱۳۹۹/۲/۱۸ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۶.۰۴ MB]

     

جلسه سیزدهم - ۱۳۹۹/۲/۲۰ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۴.۶۵ MB]

 جلسه چهاردهم - ۱۳۹۹/۲/۲۱ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۵.۵۷ MB]

      

جلسه پانزدهم - ۱۳۹۹/۲/۲۲ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۴.۵۹ MB]

 جلسه شانزدهم - ۱۳۹۹/۲/۲۳ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۴.۲۰ MB]

   

جلسه هفدهم - ۱۳۹۹/۲/۲۴ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۵.۵۴ MB]

 جلسه هجدهم - ۱۳۹۹/۲/۲۵ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 /۴.۹۸ MB]

    

جلسه نوزدهم - ۱۳۹۹/۲/۲۷ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۶.۱۵ MB]

 جلسه بیستم - ۱۳۹۹/۲/۲۸ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 /۵.۳۴ MB]

     

جلسه بیست و یکم - ۱۳۹۹/۲/۲۹ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۶.۱۹ MB]

 جلسه بیست و دو - ۱۳۹۹/۲/۳۰ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۶.۰۳ MB]

      

جلسه بیست و سه - ۱۳۹۹/۲/۳۱ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۴.۲۱ MB]

 جلسه بیست و چهار - ۱۳۹۹/۳/۱ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۵.۶۴ MB]

     

جلسه بیست و پنج - ۱۳۹۹/۳/۳ 

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۵.۱۱ MB]

 

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۱۹ حزيران ۲۰۲۴
۱۲ ذی‌الحجه ۱۴۴۵
2024 June 19