معاون زبان

معاون زبان، از میان فضلای زباندان ­مدرسه برای مدت سه سال توسط مدیر مدرسه منصوب می‌گردد. وظایف و اختیارات معاون زبان به شرح زیر است:

 1. تهیه و تنظیم سیاست‌های کلی و چشم‌انداز برنامه زبان و ارائه به مدیر مدرسه و مدیر علمی.
 2. معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های معاونت زبان مدرسه به مؤسسات و مراکز مربوط در ایران و خارج از کشور و ایجاد همکاری‌ها و روابط سازنده با هماهنگی مدیر علمی و تأیید مدیر مدرسه.
 3. نظارت بر فعالیت‌های بخش‌های عربی و انگلیسی.
 4. انجام اقدامات لازم در جهت تأمین نیازمندی‌ها مورد نیاز برای اجرای صحیح برنامه‌های مصوب (درطول سال تحصیلی و کارگاه تابستانی).
 5. تهیه آیین‌نامه‌های معاونت زبان و طرح در شورای معاونان و اطلاع‌رسانی مصوبات شورای معاونان به اعضای شورای آموزش زبان.
 6. تأیید نهایی اساتید پیشنهادی توسط مدیر علمی و شورای آموزش زبان پس از احراز نظر مساعد مدیر مدرسه.
 7. جمع‌آوری و تدوین گزارشات و ارزیابی‌های لازم از روند اجرای برنامه‌ها در پایان هر سال تحصیلی و کارگاه تابستانی و ارائه به مدیر مدرسه.
 8. پیشنهاد افراد مجرب و زباندان مورد تأیید مدیر علمی به مدیر مدرسه جهت اقامت یا سخنرانی در مدرسه.
 9. نظارت بر نحوه استفاده از اموال معاونت زبان و واحدهای مربوط مانند کتابخانه، رایانه و ... .
 10. انجام امور محوله توسط مدیر مدرسه.

مدیر علمی زبان

مدیر علمی، از میان اساتید و کارشناسان پرسابقه توسط معاون زبان پیشنهاد شده و برای مدت دو سال بوسیله مدیر مدرسه منصوب می‌گردد. وظایف و اختیارات مدیر علمی به شرح زیر است:

 1. تهیه و تنظیم چشم انداز، آیین‌نامه‌، و برنامه‌های علمی لازم و ارائه به معاون زبان و شورای آموزش زبان جهت تصویب و اجرا.
 2. شناسایی و یا تهیه متون آموزشی لازم برای برنامه و ارائه به معاون زبان و شورای آموزش زبان جهت تصویب و اجرا.
 3. نظارت علمی بر فعالیت‌های مسئولان بخش‌های عربی و انگلیسی.
 4. شناسایی، بررسی و تأیید کتب، نرم افزارها و دیگر مواد آموزشی و کمک‌آموزشی لازم در راستای غنای برنامه زبان.
 5. تهیه یا بررسی و تأیید سؤالات امتحانی.
 6. شناسایی و پیشنهاد اساتید مجرب به شورای آموزش زبان.
 7. نظارت بر روند آموزشی و فعالیت اساتید.
 8. سنجش و ارزیابی روند آموزشی دانش‌پژوهان.
 9. ارائه گزارش‌های لازم به معاون زبان.
 10. بررسی و تأیید علمی برنامه‌های ارائه شده از سوی معاون زبان و مسئولان عربی و انگلیسی.

مسئولان بخش‌های عربی و انگلیسی

مسئولان هر یک از دو بخش عربی و انگلیسی از میان طلاب زباندان و فاضل مدرسه پس از پیشنهاد معاون زبان و تأیید مدیر علمی به مدت دو سال توسط مدیر مدرسه منصوب می‌گردند. وظایف و اختیارات مسئولان بخش‌های زبان به شرح زیر است:

 1. اجرای آیین‌نامه‌های مصوب معاونت زبان.
 2. شناسایی و دعوت از اساتید مورد نیاز پس از تأیید شورای آموزش زبان.
 3. هماهنگی برگزاری کلاس‌های زبان (کلاس‌بندی، هماهنگی ایاب و ذهاب اساتید، ساعت و مکان کلاس با معاونت آموزش مدرسه).
 4. فراهم کردن مقدمات برنامه‌های مرتبط با مدیر علمی (جلسات اساتید، بازدید از کلاس و ...).
 5. رسیدگی به امور حضور و غیاب و امتحانات.
 6. تدوین سوابق آموزشی، انضباطی و اخلاقی زبان‌آموزان و ارائه آن در صورت درخواست مسئولان مربوط.
 7. صدور گواهی تحصیل یا تدریس مطابق آیین‌نامه مصوب.
 8. نظارت بر حسن اجرای سیستم آموزشی و واحدهای مربوط مانند کتابخانه، سمعی بصری و ... .
 9. ارائه گزارش سالانه و مقطعی آموزشی و انضباطی زبان‌آموزان به مدیر علمی و معاون زبان.
 10. نظرسنجی‌های مقطعی از اساتید و زبان‌آموزان و جمع‌آوری و انعکاس پیشنهادات و انتقادات برنامه به مسئولان مربوط.
 11. انجام امور محوله از سوی معاون زبان و مدیر علمی.

مسئول بخش می‌تواند در انجام وظایف فوق از همکارانی بهره گیرد.

شورای آموزش زبان

شورای آموزش زبان متشکل از معاون‌زبان، مدیر‌علمی و مسئولان عربی و انگلیسی می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

 1. برگزاری منظم جلسات جهت در جریان قرار گرفتن اعضا از روند اجرایی امور مربوط به معاونت زبان.
 2. بررسی وضعیت تحصیلی زبان‌آموزان پس از هر مقطع تحصیلی.
 3. بررسی درخواست‌های مربوط به الحاق به برنامه‌های جاری یا خروج از برنامه‌ها.
 4. بررسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی نسبت به امور محوله از سوی مدیر مدرسه یا مصوبات شورای معاونان.
 5. تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیمات مقتضی در شرایط خاص و اضطراری.

 

تذکر: این آیین‌نامه در شهریور ۱۳۹۷ در شورای آموزش زبان تصویب شد و مورد تأیید مدیر محترم مدرسه شهیدین قرار گرفت.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲ ذی‌الحجه ۱۴۴۵
2024 June 19