اين كه گفته شود بايد يك دور فقه ببينيم، يك دوره درس خارج كتاب طهارت را بايد ببينيم، يك دوره درس خارج بيع را بايد ببينيم، اين كه عمر وفا به اين ندارد. يك دوره اينها حدود بيست يا سی سال طول می‌كشد.

عمده اين است كه انسان بعد از مدتی درس رفتن خودش من اهل الدار بشود. فوت و فن اين كار را ياد بگيرد و ديگر استقلال پيدا كند.

يك دوره يا دو دوره ديدن اصول موضوعيت ندارد. اگر ببينيم كه خيلی خوب و اگر نبينيم بلكه ده باب، بيست باب از ابواب اصول را انسان ببيند به طوری كه ديگر اين حالت در او ايجاد بشود كه ديگر خودش خودكفا بشود كه وقتی مراجعه به مطالب می‌كند خودش بتواند صاحب نظر باشد و مختار داشته باشد و قول حق را به نظر خودش پيدا بكند و به اقوال مخالف بتواند جواب بدهد، خوب است. فلسفه رفتن درس اين است، نه يك دوره اصول ديدن يا يك دوره فقه ديدن يا حتي يك دوره باب فقهی را ديدن.

برگرفته از فرمایشات استاد آیت الله شب زنده دار در درس خارج فقه (۹۲/۷/۱)

برگرفته از کانال «در مسیر اجتهاد» در ایتا

🆔 @Dar_masire_ejtehad

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲ ذی‌الحجه ۱۴۴۵
2024 June 19