🛎اطلاعیه نشست هدیه نقد (۶)
سلسله نشست‌های علمی نقد مقالات

🏷 با موضوع: واکاوی آراء نحات مکتب بصره و کوفه، زمینه ها مبانی و آثار

👤ارائه دهنده: آقای مهدی رضایی
🔎ناقدان: آقایان مهدی جمشیدیان و علی محمد خانی
💡استاد داور: استاد مختاری فر (زید عزه)

🕰 دوشنبه ۲۴ اردیبهشت 1403؛ ساعت 18

📌مکان: سالن علامه حلی(ره)

🙏از عموم طلاب جهت شرکت در این برنامه دعوت به عمل می‌آید.

🎁 به طلاب پایه اول تا ششم حاضر در جلسه ۲ امتیاز و در صورت ارائه گزارش جلسه ۲ امتیاز دیگر جهت ثبت در کارنامه پژوهشی اختصاص می‌یابد.

📚کانون ادبیات عرب - معاونت پژوهش مدرسه شهیدین(ره)

 

چکیده مقاله:
احکام موجود در هر علمی به خصوص علم نحو از 2بعد ظاهری و باطنی تشکیل شده است. بعد ظاهری آن همین احکام و نظرات و اختلافات موجود در مسائل گوناگون آن است که بسیار به آن پرداخته شده است و بیشترین مواجهه افراد با علم نحو نیز از همین نوع مواجهه است. امّا آن بعدی که غالبا مورد غفلت است بُعد باطنی است. بعد باطنی آن، شناخت چرایی صدور این احکام و نظرات است که ناشی از مبانی آنان می‌باشد که خود این مبانی متاثّر از بستر هایی هستند که باز هم مورد غفلت هستند. آخرین گام پس از فهم این ظاهر‌ها و باطن‌ها فهم این مطلب مهم است که این مبانی و احکام و نظرات متفاوت که تابع مبانی هستند، چه تاثیری در نحوه فهم زبان عربی داشته است؟ آیا اساسا این اختلاف نظرهای موجود میان 2مکتب از جنس نظری است یا تاثیری در فهم ما از کلام عرب بخصوص کلام وحی دارد؟ این مهمّ نیز از موارد کلیدی است که میتوان جزء ابعاد باطنی علم، به خصوص علم نحو دانست. در این مختصر، سعی شده است با روش توصیفی-تطبیقی-کتابخانه‌ای، تمامی این موارد مشخص شده و میان احکام صادره از جانب نحاة و مبانی آنان و بستر های آنان ارتباط برقرار شود تا فهم بهتر و عمیق‌تری از مسائل علم نحو به دست آید. با آگاهی نسبت به این موارد است که زمینه قضاوت میان این 2مکتب نیز فراهم می‌آید. لذا بدون شک این مقاله برای افراد، در 4حیطه مفید خواهد بود: شناخت زمینه های تشکیل مبانی 2 مکتب بصره و کوفه، برخی از مبانی 2 مکتب بصره و کوفه، تاثیر مبانی بر نظرات، تاثیر این نظرات در فهم آنان از زبان عربی.

دانلود مقاله

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲ ذی‌الحجه ۱۴۴۵
2024 June 19